Privacyverklaring NYMA

Privacyverklaring NYMA


Wetgeving

NYMA is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid en de uitwerking ervan. Hiervoor gelden onder andere de volgende wetten:

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, bijvoorbeeld een naam of adres. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met privacy ?

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld en gebruikt worden met een vooraf omschreven doel. Dat staat in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), in artikel 5.

Dataminimalisatie  

NYMA verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor het vastgestelde doel. Kunnen wij een taak goed uitvoeren zonder persoonsgegevens te gebruiken? Of door algemene gegevens te gebruiken die niet naar personen te herleiden zijn? Dan zullen wij dat doen.

Uitgangspunten

In de AVG zijn in artikel 6 uitgangspunten (grondslagen) vastgelegd wanneer je persoonsgegevens mag verzamelen en gebruiken. Er moet in ieder geval voldaan worden aan één van deze uitgangspunten. NYMA verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als hiervoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Big data en profiling

Door technische ontwikkelingen is het makkelijker om grote hoeveelheden gegevens (big data) te verzamelen. En om ze op te slaan, te analyseren en te koppelen. Alleen gegevens die niet direct of indirect te herleiden tot een persoon worden gebruikt. En alleen voor een vooraf omschreven onderzoek. Met big data kan NYMA mensen in groepen indelen. Ook kan op basis van big data het gedrag van mensen voorspeld worden (profiling). NYMA is zeer terughoudend met profiling.

Statistisch onderzoek

NYMA gebruikt persoonsgegevens of geeft die aan anderen om onderzoek te doen of te gebruiken voor statistische doeleinden. De gegevens hiervoor worden meestal anoniem gemaakt, zodat niemand weet dat dit onderzoek met jouw gegevens wordt uitgevoerd. Gebeurt het niet anoniem dan wordt vooraf jouw toestemming gevraagd.

Jouw rechten

  • Recht van inzage
    Iedereen mag weten of zijn/haar gegevens door de gemeente Nijmegen worden gebruikt. Een aanvraag om dat in te zien kan via info@nymanijmegen.nl.
  • Recht op rectificatie
    Bij onjuiste persoonsgegevens kan gevraagd worden om de persoonsgegevens te wijzigen. Een aanvraag om rectificatie kan via info@nymanijmegen.nl.
  • Recht op beperking van de verwerking
    Iedereen kan vragen of zijn/haar persoonsgegevens (tijdelijk) niet worden gebruikt of (tijdelijk) niet worden gewijzigd.

Klacht

Iedereen kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek melden

Iedereen kan zich melden bij NYMA als hij/zij vermoedt dat persoonsgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum) in te zien zijn voor mensen die dit niet mogen. Omdat deze gegevens misbruikt kunnen worden, is het belangrijk om zo’n datalek te melden via info@nymanijmegen.nl.

Vragen

Heb je vragen over het privacybeleid? Of ben je betrokken en heb je vragen over jouw rechten? Mail dan naar info@nymanijmegen.nl.

Contact / Informatie

Wil je iets weten of kwijt aan NYMA? Of in gesprek over ondernemen of een evenement organiseren? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Postadres

Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Bezoekadres

Winselingseweg 41
6541 AH Nijmegen

Contact

info@nymanijmegen.nl