Urban Rewilding NYMA

Wat als we de stad zien als een natuurgebied waar mensen wonen? Waar planten en dieren de ruimte krijgt om zich natuurlijk en naar eigen inzicht te ontwikkelen? Dat is de vraag die centraal staat bij Urban Rewilding NYMA. In deze brochure lees je meer over wat rewilding inhoudt, over (natuur)plannen voor de NYMA en over wat je kunt doen om mee te helpen

Wat is Urban Rewilding NYMA?

In opdracht van gemeente Nijmegen en in samenwerking met ARK Rewilding Nederland vindt er op het NYMA-terrein een uniek urban rewilding project plaats. Maar wat is urban rewilding eigenlijk? Heel kort is rewilding een stroming in natuurbeheer waar de regie wordt teruggegeven aan de natuur. De natuur weet zelf het best hoe ze moet groeien en kansen kan benutten, en het idee achter rewilding is om de natuur de ruimte en tijd te geven om dit te doen. Hoewel er wel wat aangeplant gaat worden, is het idee dat de meeste vegetatie spontaan en op eigen kracht ontstaat. In de delen van de natuur rondom Nijmegen wordt dit al tientallen jaren toegepast – met name natuurlijk in de Gelderse Poort – maar de stad leent zich ook uitstekend voor deze aanpak.

Wat ga je daarvan zien en merken op NYMA?

Groen, heel veel groen, en daarin een zoemen, fladderen en kwetteren van allerlei leven! Dat is het korte antwoord. Maar er gaat natuurlijk nog veel meer gebeuren.

Om de natuur een kans te geven in wat nu nog een hele harde, stenen omgeving is zullen er een aantal dingen gebeuren, waarvan de eerste al zichtbaar zijn. Twee sleutelbegrippen zijn ‘ontharden’ en ‘structuur aanbrengen’. Ontharden is het op plaatsen weghalen van beton en steen, zodat water de bodem in kan en planten kunnen wortelen. Bij structuur aanbrengen moet je denken aan structuren voor klimplanten, stuifduinen, poeltjes en een oeverzwaluwwand. Ook de boomstronken die overal op het terrein liggen zijn hier onderdeel van. Deze zijn van onschatbare waarde voor heel veel vormen van leven! De komende jaren ontstaat op het NYMA-terrein een stadsnatuurgebied met veel groen, veel schaduw en veel leven. Een weelderige oase midden in de stad. Iets om samen trots op te zijn.

Meer weten of meedoen?

Als je meer te weten wilt komen over het terrein en de natuurontwikkeling, kom dan met ons mee op excursie. Voor precieze tijden en data, check www.nymanijmegen.nl/agenda.

Wil je meedoen? Neem dan contact met ons op. We zoeken mensen die het leuk vinden de explosie natuurontwikkeling in beeld te brengen of bij willen dragen aan het consequent bijhouden van waarnemingen van planten, vogels of insecten.

Voor meer informatie zie:

www.ark.eu/nieuws/2023/urban-rewilding-nijmegen

Voor contact:

rewilding@nymanijmegen.nl

Jos Rademakers 06-22447461
Kelvin Klaasen 06-14259445

Contact / Informatie

Wil je iets weten of kwijt aan NYMA? Of in gesprek over ondernemen of een evenement organiseren? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Postadres

Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Bezoekadres

Winselingseweg 41
6541 AH Nijmegen

Contact

info@nymanijmegen.nl