Urban Rewilding NYMA

Ben jij de aangewezen partij voor het organiseren van een nieuw Dance-event op het NYMA-terrein? Als je een goed gevoel hebt bij het oud-industriële terrein aan de Waal, een nieuw concept kunt inbrengen en in staat bent om een event tot maximaal 7.500 bezoekers te organiseren: reageer dan voor 15 oktober a.s. op deze oproep.

Kader

Het NYMA-terrein bestaat uit de oude NYMA-fabrieken met een grote buitenruimte. In en rond de gebouwen de Vasim, de NYMA makersplaats, Waalhalla en aan het Waalplein hebben zich de laatste twee jaar zo’n 200 ondernemers gevestigd op het gebied van ambacht, creativiteit, communicatie, kunst, cultuur, events, horeca en (urban) sport.

De buitenruimte biedt ruimte aan evenementen in de openlucht.

 

Criteria

Voor de locatie De Grote Kolk is er nog plaats voor enkele nieuwe dance-events.

Wij zoeken naar nieuwe concepten die passen bij de bedrijvigheid en identiteit van NYMA.

De nieuwe events dienen onderscheidend te zijn ten opzichte van de al bestaande dance-events op NYMA (Drift Festival, Herfstdrift en Subcultuur).

Wij geloven in het opbouwen van een relatie en continuïteit, zodat evenementen zich steeds kunnen verbeteren en vernieuwen. Ook vinden wij het belangrijk dat ondernemers die gevestigd zijn op NYMA de gelegenheid krijgen om evenementen te organiseren. Daarnaast willen wij ruimte bieden aan organisatoren van buiten het NYMA-gebied en Nijmegen. Wij zijn op zoek naar nieuwe initiatieven en concepten.

Wij bieden nadrukkelijk geen plaats aan bestaande concepten van (landelijke) grote organisaties. Nieuwe organisatoren hebben een pré ten opzichte van organisatoren die al een dance-event organiseren op het NYMA-terrein. Samenwerking met ondernemers die gevestigd zijn op NYMA wordt aanbevolen.

Evenementen op NYMA tonen een maatschappelijke betrokkenheid. Duurzaamheid, diversiteit en inclusie dienen een vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie van een evenement te zijn.

Voor meer informatie over evenementen op NYMA: zie bijlage ‘NYMA–evenementen in de Openlucht’. Hier vind je ook de specificaties van de locatie de Grote Kolk en de verhuurtarieven van het terrein.

Voor evenementen op het NYMA-terrein dient een vergunning aangevraagd te worden bij de Gemeente Nijmegen. Dat kan pas als jouw evenement door ons is geselecteerd.

Inschrijving

Bij jouw inschrijving ontvangen we graag de volgende gegevens:

 • Naam van de organisatie
 • Adresgegevens
 • KvK-nummer (indien niet beschikbaar: dit vermelden)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • (Concept)naam van het evenement
 • Beschrijving van het evenement: inhoud van het programma/concept/genre/ doelgroep
 • Aantal bezoekers
 • De gewenste periode waarin het evenement te organiseren (afwijken in later stadium is mogelijk)
 • Voorbeeldschets van het evenement op de locatie Grote Kolk (plattegrond: zie bijlage)
 • Een globaal tijdspad van de productie
 • Omschrijving van de doelgroep: wie is jouw publiek en hoe bereik je ze?
 • Omschrijving van hoe het event onderscheidend is en bijdraagt aan de idealen van het NYMA-gebied.

 • Beschrijving van de maatregelen en voorzieningen op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusie.

 • Referenties van eerdere activiteiten – geef aan waarom je in staat bent dit evenement te organiseren.

Beoordeling

De beoordeling van de inschrijvingen wordt uitgevoerd door de Stichting NYMA i.o., die verantwoordelijk is voor de verhuur en programmering van evenementen op het NYMA-terrein. De Stichting NYMA i.o. laat zich bij de beoordeling adviseren door enkele deskundigen.

Stichting NYMA i.o. verplicht zich er niet toe om inschrijvingen te honoreren. De selectie vindt plaats op basis van de beoordeling van het geheel. Stichting NYMA i.o. is niet ontvankelijk voor claims als gevolg van het niet ingaan op een gedane inschrijving.

 

Procedure

Hebben wij je interesse gewekt en wil je reageren op deze uitvraag? Stuur jouw inschrijving dan uiterlijk 15 oktober naar info@nymanijmegen.nl in de vorm die jij het prettigst vindt.

Uiterlijk 27 oktober ontvang je bericht of we verder met je in zee willen. Mogelijk nodigen we je tussentijds uit voor een nadere toelichting en kennismaking.

Heb je nog vragen? Bel dan naar Leo Weterings (Kwartiermaker Stichting NYMA i.o.): 06-22480902

Bijlagen

Contact / Informatie

Wil je iets weten of kwijt aan NYMA? Of in gesprek over ondernemen of een evenement organiseren? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Postadres

Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Bezoekadres

Winselingseweg 41
6541 AH Nijmegen

Contact

info@nymanijmegen.nl